Mitä partio on?

Partio on elämää ja seikkailua. Partiossa toimitaan luonnossa, opitaan uusia asioita, toimitaan ryhmässä ja ennen kaikkea saadaan uusia kavereita!

Partiossa lapsi ja nuori oppii yhdessä tehdessä yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyttä. Partio tukee nuoria kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on maamme suurin nuorisojärjestö ja osa maailmanlaajuista partioliikettä, jossa on 38 miljoonaa jäsentä. Suomessa on 60 000 partiolaista. Partiotoimintaa pyöritetään lähes täysin vapaaehtoisvoimin.

Partio on tekemällä oppimista.

Partio on hauskanpitoa, jolla on tarkoitus.

Partio on toimintaa, jota nuoret tekevät nuorille ja aikuiset tukevat.