Mihin partio kasvattaa?

Partion tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua eri ikävaiheissa. Partiokasvatus tukee neljää tärkeää suhdetta: suhdetta itseen, suhdetta toisiin ihmisiin, suhdetta yhteiskuntaan ja suhdetta ympäristöön.Suhde itseen tarkoittaa mm. elämänhallintaa, terveiden elämäntapojen oppimista, luovuutta ja kekseliäisyyttä, toimeen tarttumista sekä oman maailmankatsomuksen muodostamista.Suhde toisiin ihmisiin pitää sisällään teemoja, kuten ihmisyyden näkeminen arvokkaana, erilaisuuden näkeminen rikkautena, kykyä asettua toisen asemaan, yhteisvastuullisuutta, reiluutta ja omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista tilanteeseen sopivalla tavalla.Suhde yhteiskuntaan näkyy kykynä toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa, kykynä ja haluna osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, oman ja muiden kulttuurien arvostuksena sekä kykynä ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä.Suhde ympäristöön tarkoittaa positiivista luontosuhdetta, kykyä liikkua suomalaisessa luonnossa, luonnonsuojelun tarpeen tiedostamista, vastuuna elinympäristöstä ja luonnon kunnioittamista.