Ikäkaudet

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa vähintään vaeltajaikäinen (18-22v) laumanjohtaja ja yleensä yksi tai useampi apujohtajaa.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa partiokokouksissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lauma kerää jälkiä, joita ommellaan sudenpentupaidan oikeaan hihaan. Sudenpennuilla on mahdollisuus osallistua vuosittain vähintään kolmelle viikonloppuretkelle, sudenpentukisoihin ja kesäleirille. Lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää vuosittain sudenpennuille päivätapahtuman.

Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Viikottaisissa partiokokouksissa seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat keräävät partiopaitansa hihaan taitomerkkejä ja puolivuosittain vaihtuvia ilmansuuntia. Seikkailijoilla on mahdollisuus osallistua vuosittain 3-5 viikonloppuretkelle, seikkailijakisoihin ja kesäleirille.

Tarpojien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu viikottain. Tarpojat suorittavat puolivuosittain vaihtuvia tarppoja, joiden teemat ovat: luovuus, selviytyminen, leiri, yhteiskunta. Lisäksi tarpojat voivat halutessaan suorittaa Seikkailijoiden taitomerkkejä. 

Tarpojilla on vuosittain mahdollisuus osallistua 3-6 viikonloppuretkelle, talvileirille, partiotaitokilpailuihin ja kesäleirille. Lisäksi tarpojille on tarjolla koko ikäkauden tarpojatapaamisia, joko Maahisten tai kaikkien Pohjois-Helsingin lippukuntien tarpojien kesken. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää tarpojille puolivuosittain Tarpojien Taitopäivän, johon vartioilla on myös mahdollisuus osallistua.

Samoajien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu oman aktiivisuutensa mukaan noin 1-4 kertaa kuussa. Samoajavartion johtajana toimii vuorollaan yksi vartion jäsenistä. Samoajaryhmän toimintaa ohjaa, auttaa ja tukee aikuinen luotsi. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat voivat halutessaan ja lippukunnan hallituksen harkinnan mukaan toimia tarpojien tai seikkailijoiden vartionjohtajana tai apujohtajina.

Ryhmänohjaajakoulutuksen suorittaneilla Samoajilla on mahdollisuus osallistua kaikille lippukunnan retkille ja leireille johtajina. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää samoajille vuosittain kaksi samoajatapahtumaa ja Suomen Partiolaiset järjestää Samoajille kolmen vuoden välein valtakunnallisen samoajatapahtuman. Lisäksi samoajat voivat veloituksetta osallistua piirin koulutuksiin, esim. erätaito-, leikki- ja ensiapukursseille.

Toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai kaikki lippukunnan vaeltajat yhdessä. Vaeltajien toimintaa ohjaa ja tukee aikuinen yli 22-vuotias vaeltajaluotsi. Vaeltajat voivat toimia kaikkien ryhmien johtajina, toimia lippukunnan leirien ja retkien johtajina ja ottaa vastuutehtäviä, aina lippukunnanjohtajuutta myöten.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Suomen Partiolaiset järjestävät molemmat vaeltajille vuosittain vaeltajatapahtuman. Sen lisäksi vaeltajat voivat suorittaa Partiojohtajan Peruskurssin ja osallistua piirin tai kattojärjestön koulutuksiin ja  esim. ulkomaanmatkoille. Partiokurssit ovat vaeltajille ilmaisia.